DOKUMENTY EUROPASS

Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych

Europass został przyjęty decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 roku.

Dokumenty wchodzące w skład Europass:

  • Europass – CV
  • Europass – Paszport Językowy
  • Europass – Mobilność
  • Europass – Suplement do Dyplomu
  • Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe

więcej informacji o inicjatywie europass oraz wszystkie wzory wrza ze wskazówkami wypełniania można znalęźć na stronie internetowej http://www.europass.org.pl/

 

 

LIST MOTYWACYJNY

List motywacyjny jest rozwinięciem życiorysu zawodowego i ma na celu prezentacje najlepszych stron kandydata oraz daje pracodawcy znak, że kandydat naprawdę jest zainteresowany daną posadą oraz dysponuje niezbędnymi kwalifikacjami. W liście motywacyjnym musimy uzasadnić dlaczego ubiegamy się o stanowisko pracy właśnie w danej firmie. Jeżeli odpowiadamy na ogłoszenie musimy odnieść się do wymagań w nim zawartych. Jeżeli nie spełniamy wymogów podanych w ofercie, warto zadeklarować chęć zdobycia odpowiednich kwalifikacji lub uzupełnienia wykształcenia. Warto, aby z podania o pracę wynikało, że znamy firmę oraz wiemy czym się zajmuje. Brak takiej informacji może dać przeświadczenie osobie która czyta nasz list, że jest to jeden z wielu wysłanych do kilku firm. W liście należy powołać się na przydatne doświadczenia: wcześniejsze miejsca pracy, wakacyjne praktyki czy staże. List motywacyjny, jeżeli jest to możliwe, należy kierować do konkretnej osoby. Czasami z nazwy stanowiska które zajmowaliśmy w poprzedniej firmie nic nie  wynika, poza tym w różnych instytucjach stanowiska nie są sobie równoważne, dlatego warto napisać nieco więcej o tym, jakie były nasze obowiązki w poprzednim miejscu pracy.

Podczas pisania listu motywacyjnego należy pilnować by list był w miarę krótki, logiczny, jasny i czytelny. Należy unikać sloganów, zdrobnień i dodatków utrudniających czytanie (np. kursywa). Używać należy białego papieru dobrej jakości, a objętość listu nie powinna przekroczyć jednej kartki papieru A4. Kwestie finansowe należy omawiać na dalszym etapie rekrutacji – rozmowie kwalifikacyjnej o której powinno się wspomnieć w liście. Zazwyczaj jest to prośba o spotkanie w celu  zaprezentowania się podczas wspomnianej rozmowy kwalifikacyjnej. Należy unikać powtarzania informacji zawartych w CV – list motywacyjny jest jego rozwinięciem.

Na końcu należy  zamieścić zwrot grzecznościowy, spis załączników (jeżeli takie są) oraz klauzulę o ochronie danych osobowych. List motywacyjny powinien zawierać własnoręczny podpis od którego coraz częściej się odchodzi w przypadku wysyłania dokumentów aplikacyjnych pocztą elektroniczną. Przy składaniu dokumentów osobiście jest to warunek bezwzględny.