AIP AKADEMICKIE INKUBATORY PRZEDSIEBIORCZOŚCI


Misją Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości jest stworzenie idealnych warunków i umożliwienie każdej osobie sprawdzenia i rozwoju swojego pomysłu biznesowego bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów i ryzyka.

Współpraca z AIP umożliwia każdej młodej osobie do 30 roku życia założenie firmy najniższym kosztem, najszybciej i najłatwiej w Polsce, przy minimalnym ryzyku. Młody przedsiębiorca nie musi mieć lokalu, grubego portfela i znajomości. Wystarczy dobry POMYSŁ!

Inkubatory oferują pakiet innowacyjnych usług: od rozliczania księgowego i finansowego każdej firmy, poprzez pisanie umów i udzielanie porad prawnych, aż do świadczenia usług o wysokim potencjale rynkowo-technologicznym, przyznawania dotacji i pożyczek

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy po więcej szczegółowych informacji na stronę internetową inkubatorów http://www.inkubatory.pl/