ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Rozmowa kwalifikacyjna jest kolejnym etapem rekrutacji - po weryfikacji kandydatów na podstawie złożonych aplikacji. Jeśli kandydat dotarł do rozmowy kwalifikacyjnej to znaczy, że jest osobą, którą firma się potencjalnie interesuje. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej pracodawca zamierza rozstrzygnąć czy zaproszona osoba zostanie nowym pracownikiem firmy, dlatego też osoba prowadząca rekrutację zamierza zweryfikować informacje zawarte w CV i liście motywacyjnym, czyli:

 • Czy kwalifikacje kandydata są prawdziwe i odpowiednie do danej pracy,
 • Czy doświadczenie zawodowe jest odpowiednie do danej pracy,
 • Czy mogło być coś pominięte w CV lub formularzu aplikacyjnym, co może być informacją niekorzystną dla kandydata lub istotne w dalszej pracy,
 • Jakie są umiejętności interpersonalne kandydata,
 • Czy kandydat wymaga przeszkolenia czy może od razu rozpocząć nową pracę,

Do rozmowy kwalifikacyjnej warto się dobrze przygotować gdyż oczekiwania firm są bardzo różne w stosunku do przyszłych pracowników.

 

CO WARTO WIEDZIEĆ O POTENCJALNYM PRACODAWCY:

 

 • Gdzie znajduje się siedziba firmy, (informacja istotna choćby dlatego, by nie spóźnić się na rozmowę, a gdy siedziba główna mieści się w innym miejscu też warto mieć taką informację, bo może to się wiązać z dalszymi podróżami),
 • Czym się firma zajmuje, jej historia oraz kto jest w zarządzie,
  (wszystkie rodzaje działalności, a nie tylko dział, do którego aplikujemy)
 • Dlaczego firma poszukuje nowych pracowników, Ilu pracowników poszukuje i ilu obecnie zatrudnia,
 • Czy firma  reklamuje swoje produkty i czy ma silną konkurencję na rynku (warto znać takie reklamy)
 • Jaki jest zakres obowiązków i kompetencji na stanowisku, na które składana jest aplikacja,

Te informacje można zdobyć przeglądając katalogi i materiały reklamowe firmy, w Internecie, prasie codziennej lub branżowej, telewizji, radiu czy siedzibie lub przedstawicielstwie firmy. Można tez podpytać kontrahentów firmy, osób znajomych, które pracują w tej branży lub danym przedsiębiorstwie.

Pamiętajmy, że nasze przekazy odbierane są głównie przez dwa nierozłączne kanały - komunikację werbalną i niewerbalną - główne składowe  procesu komunikacji.

KOMUNIKACJA  WERBALNA

Na mowę werbalną składają się nie tylko wypowiadane słowa, ale także sposób ich wypowiadania. Ważny jest  głos, który powinien być zdecydowany, swobodny, o odpowiednim natężeniu, mówić należy spokojnie, dobierając odpowiednie słowa. Na pytania odpowiadać należy rzeczowo i w miarę krótko. 

KOMUNIKACJA NIEWERBALNA 

Pamiętać należy, że to właśnie komunikacja niewerbalna ma większy udział w sukcesie naszego przekazu, gdyż wg badań aż 55% naszych komunikatów stanowią komunikaty niewerbalne. Dla porównania same komunikaty słowne przekazują tylko 7% przekazu, dopełniane w 38% głosem i jego modulacją  (intonacja, akcent, barwa, wysokość głosu czy szybkość mówienia)

 Ważne jest więc by dobrze opanować takie zachowania jak sposób chodzenia czy siedzenia, kontakt wzrokowy, mimikę twarzy, gestykulację oraz innego rodzaju nietypowe zachowania.

 

30 CZĘSTO ZADAWANYCH PYTANIA PODCZAS ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

 • Dlaczego Pan/Pani chce pracować w naszej firmie / na danym stanowisku?
 • Czemu chce Pan/Pani zmienić dotychczasową pracę?
 • Jaka praca sprawiłaby Panu/Pani największą satysfakcję zawodową?
 • Czemu uważa Pan/Pani, że praca na danym stanowisku będzie lepsza niż poprzednia?
 • Jak dotychczas wykorzystywał Pan/Pani  swoją wiedzę i kwalifikacje?
 • Czy ma Pan/Pani kontakty, które mogą być przydatne na nowym stanowisku?
 • Jak firma skorzysta zatrudniając Pana/Panią?
 • Jak Pan/pani wyobraża sobie zakres obowiązków na danym stanowisku?
 • Jakie Pana/Pani mocne, a jakie słabe strony?
 • Jakie cechy Pan/Pani ceni u szefa?
 • Czy sam potrafiłby Pan/Pani pełnić funkcje szefa? 
 • Czego Pan/Pani spodziewa się po pracy w firmie?
 • Co Pan/Pani planuje za 5 lub 10 lat?
 • Jaki jest Pana/Pani największy sukces/porażka?
 • Jak znosi Pan/Pani sytuacje stresowe?
 • Co udało się Panu/Pani osiągnąć w ostatnim czasie?
 • Czy może Pan/Pani opisać jakiś problem, który udało się ostatnio rozwiązać?
 • Czy radzi Pan/Pani sobie w pracy zespołowej?
 • Czy woli Pan/Pani pracować zespołowo czy indywidualnie?
 • Proszę mnie przekonać, że jest Pan/Pani właściwą osobą na to stanowisko.
 • Co sądzi Pan/Pani o swoich przełożonych, jakie ich cechy ceni Pan/Pani najwyżej?
 • Co jest dla Pana/Pani ważniejsze, zadowolenie z pracy czy awans?
 • Jakie są Pana/Pani zainteresowania?
 • Jakie są Pana/Pani wymagania finansowe?
 • Jakie jest Pana/Pani wyobrażenie o przyszłych zarobkach?
 • Co sądzi Pana/Pani rodzina na temat pracy w nowej firmie?
 • Jakie ma Pan/Pani hobby?
 • Czy uprawia Pan/Pani sport? Dlaczego akurat taki?
 • Co w pracy wykonuje Pan/Pani chętnie, a czego nie?
 • Czy w ciągu ostatniego roku podnosił Pan/Pani swoje kwalifikacji zawodowych z własnej inicjatywy?