pracownik socjalnyOśrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy poszukuje kandydata do pracy na stanowisku pracownika socjalnego w Dziale Pomocy Środowiskowej.
• Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika
• Kandydat musi spełniać wymagania, co do wykształcenia, o których mowa w art. 116 ustawy o pomocy społecznej
• Preferowane będą osoby posiadające doświadczenie w zawodzie pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej, posiadające umiejętność obsługi systemu POMOST, znające podstawy prawa administracyjnego w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie przyznawania świadczeń pomocy społecznej.
CV wraz z listem motywacyjnym prosimy składać osobiście w siedzibie Ośrodka
przy ul. gen. J. Bema 91 pok. 16 lub elektronicznie na adres sekretariat@ops-wola.waw.pl
( z tytułem e-maila PRACOWNIK SOCJALNY )
w terminie do 28 kwietnia 2017 r.
Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do zaproszenia na rozmowę wybranych kandydatów.
Kontakt: sekretariat@ops-wola.waw.pl