Asystent Doradcy Klienta (Centrum Doradztwa dla Firm)INFORMACJE O PRACODAWCY
Typ pracodawcy: INSTYTUCJONALNY
Krótka informacja o pracodawcy: Deutsche Bank Polska S.A. jest członkiem Grupy Deutsche Bank, jednej z największych instytucji finansowych na świecie. Bank doradza Klientom indywidualnym, małym i średnim przedsiębiorstwom, a także korporacjom oraz instytucjom finansowym oraz sektorowi publicznemu w zakresie innowacyjnych rozwiązań finansowych odpowiadających najwyższym, światowym standardom. Przynależność do globalnej Grupy Deutsche Bank, szerokie doświadczenie, siła finansowa oraz innowacyjne rozwiązania stanowią o unikalności produktów i usług oferowanych przez Deutsche Bank Polska.
INFORMACJE O OFERCIE
Stanowisko: Asystent Doradcy Klienta (Centrum Doradztwa dla Firm)
Miejsce Pracy: Łódź
Branża: Administracja biurowa
Opis zadań: Pracując na stanowisku Asystenta Doradcy Klienta będziesz odpowiedzialny/a za: przygotowywanie dokumentów, opinii bankowych, zaświadczeń dla klientów; wykonywanie wskazanych przez upoważnionego pracownika Banku czynności w zakresie: obsługi klientów, wykonywania czynności operacyjnych w systemie, udzielania informacji o produktach znajdujących się w ofercie Banku, realizacji bieżących projektów w oddziale, zapewnienie prawidłowej obsługi klientów i funkcjonowania oddziału; zapewnienie właściwego obiegu dokumentów i korespondencji w oddziale, zgodnie z wewnętrzną procedurą Banku; współpraca z pracownikami danego oddziału oraz pozostałymi oddziałami, w celu prawidłowego funkcjonowania placówki i zapewnienia sprawnej obsługi operacyjnej oddziału.
Wymagania pracodawcy: `• minimum 6 miesięcy doświadczenia na podobnym stanowisku lub w obsłudze klienta;
• komunikatywności, otwartości;
• umiejętności pracy w zespole;
• umiejętności pracy pod presją czasu.

Dodatkowe informacje: Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesów rekrutacyjnych w Deutsche Bank Polska.” (Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. Nr 133 pozycja 883 z późniejszymi zmianami)
Dodano: 2017-05-16 15:44:33
Dokumenty aplikacyjne: Prosimy o przesłanie:
   * CV
   * listu motywacyjnego
na adres mailowy:

aplikuj.db@db.com

Prosimy dopisać w mailu:
Prosimy o umieszczenie w aplikacji klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.97 roku, Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)".