praktykantkaINFORMACJE O PRACODAWCY
Typ pracodawcy: INSTYTUCJONALNY
Krótka informacja o pracodawcy: Niepubliczne przedszkole na Bemowie z wieloletnim doświadczeniem
INFORMACJE O OFERCIE
Stanowisko: praktykantka
Miejsce Pracy: Przedszkole Dzieci Świata
Branża: Praktyki
Opis zadań: Niepubliczne przedszkole na Bemowie zaprasza studentki pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej, specjalnej, terapeutycznej do odbycia praktyk ciągłych i śródrocznych.
Wymagania pracodawcy: student
Dodatkowe informacje:
Dodano: 2017-08-03 10:41:50
Dokumenty aplikacyjne: Prosimy o przesłanie:
   * CV
   * listu motywacyjnego
na adres mailowy:

przedszkole@dzieciswiata.pl

Prosimy dopisać w mailu: praktyki
Prosimy o umieszczenie w aplikacji klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.97 roku, Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)".