Staż w Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111INFORMACJE O PRACODAWCY
Typ pracodawcy: INSTYTUCJONALNY
Krótka informacja o pracodawcy: Telefon Zaufania 116 111 służy pomocą dzieciom i młodzieży. Od 2008 roku prowadzi go Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
INFORMACJE O OFERCIE
Stanowisko: Staż w Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111
Miejsce Pracy: Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111
Branża: Staże
Opis zadań: Nabór na roczny staż
w Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111


KIEDY? GDZIE?
Staż trwa 12 miesięcy. Odbywa się w Warszawie.

DLA KOGO?
Skierowany jest do absolwentów i studentów (III, IV i V rok studiów) psychologii, pedagogiki oraz resocjalizacji (lub kierunków pokrewnych).

CO OFERUJEMY?
• Szkolenia umożliwiające pracę na rzecz Telefonu 116 111.
• Doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmowy psychologicznej i poszerzenie wiedzy dotyczącej problemów dzieci i młodzieży
• Wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego stażysty przez doświadczonych pracowników FDDS, superwizje dla stażystów;
• Elastyczne godziny odbywania stażu – 7 dni w tygodniu w godzinach 12:00-22:00;
• Możliwość uczestniczenia w organizowanych przez FDDS konferencjach i spotkaniach dla profesjonalistów;
• Zdobywanie doświadczenia w największej fundacji w Polsce zajmującej się ochroną dzieci przed krzywdzeniem oraz pomocą dzieciom-ofiarom przemocy i wykorzystywania, a także ich rodzinom i opiekunom.

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się ze szczegółową ofertą stażu dostępną na stronie www.116111.pl/staz a następnie przesłanie swojego CV wraz z wypełnionym formularzem dostępnym na wyżej podanej stronie na adres e-mail: staz-pt@fdds.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń mija 19 września 2017r.
Wymagania pracodawcy: Oferta skierowana do studentów (minimum III roku) i absolwentów kierunków: psychologia, pedagogika, resocjalizacja i pokrewne.
Dodatkowe informacje:
Dodano: 2017-09-05 16:53:50
Dokumenty aplikacyjne: Prosimy o przesłanie:
   * CV
   * listu motywacyjnego
na adres mailowy:

staz-pt@fdds.pl

Prosimy dopisać w mailu:
Prosimy o umieszczenie w aplikacji klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.97 roku, Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)".