nauczyciel muzykiINFORMACJE O PRACODAWCY
Typ pracodawcy: INSTYTUCJONALNY
Krótka informacja o pracodawcy: Służymy młodzieży z trudnościami we właściwym funkcjonowaniu społecznym, doświadczonej niepowodzeniami szkolnymi i poczuciem braku sukcesów życiowych.

Szczególnym wyzwaniem naszej szkoły jest przywrócenie uczniom wiary we własne umiejętności, umożliwienie osiągnięcia sukcesu, nauczenie odpowiedzialności za własne wybory, decyzje i zachowania.

Naszym podstawowym zadaniem jest stworzenie szkoły przyjaznej, bezpiecznej, stymulującej rozwój psychiczny uczniów, ze zwróceniem szczególnej uwagi na kształtowanie systemu wartości.

Podstawą naszego działania jest wspieranie ucznia w trudnych sytuacjach szkolnych i życiowych oraz wspieranie rozwoju na miarę jego własnych potrzeb i możliwości.

Nasz cel chcemy osiągnąć dzięki współpracy całej społeczności szkoły tj. uczniów, nauczycieli, rodziców i władz szkolnych, opartej na dialogu i wzajemnym szacunku.

Spośród innych szkół wyróżnia nas koncepcja pracy, otwartość na problemy dziecka i jego rodziny umożliwiająca wyrównanie braków szkolnych, uwzględniająca metody korekcyjno – wychowawcze stosowane przez profesjonalną kadrę pedagogiczną, znającą i rozumiejącą szkolne i życiowe problemy młodzieży.

Dążymy do tego, aby nasi uczniowie maksymalnie rozwinęli swoje umiejętności i postawy w aspekcie: intelektualnym, duchowym, społecznym, emocjonalnym i fizycznym, ich rodzice darzyli nas zaufaniem i aktywnie wspierali nasze działania, nauczyciele mieli pełną satysfakcję z wykonywanej pracy, a szkoła cieszyła się uznaniem całego środowiska.
INFORMACJE O OFERCIE
Stanowisko: nauczyciel muzyki
Miejsce Pracy: Warszawa, ul. Mahatmy Gandhiego 13
Branża: Szkolenia/Edukacja
Opis zadań: MUZYKA/ ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE (8 H)
Szkoła Podstawowa nr 394 w Warszawie, ul. Mahatmy Gandhiego 13
Poszukujemy nauczyciela zajęć artystycznych (6 godz.) oraz muzyki (2 godz.) posiadającego kwalifikacje do nauczania w szkole specjalnej z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym lub niedostosowaną społecznie.
Wymagania pracodawcy: Niezbędne ukończenie resocjalizacji lub socjoterapii (warunek KONICZNY).
Dodatkowe informacje:
Dodano: 2017-10-09 09:46:30
Dokumenty aplikacyjne: Prosimy o przesłanie:
   * CV
   * listu motywacyjnego
na adres mailowy:

sp394@edu.um.warszawa.pl

Prosimy dopisać w mailu:
Prosimy o umieszczenie w aplikacji klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.97 roku, Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)".