Referent TechnicznyAKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ
im. Marii Grzegorzewskej w Warszawie poszukuje pracownika na stanowisko Referent Techniczny

Wymagania:
- wykształcenie średnie,
- staż pracy nie mniej niż 2 lata,
- znajomość zagadnień medialnych oraz audiowizualnych,
- obsługa urządzeń biurowych,
- znajomość Excela i Worda,
- zdolności organizacyjne i interpersonalne,
- umiejętność samodzielnej pracy.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:
1. Obsługę aparatury multimedialnej (w tym):
a. obsługę aparatury zlokalizowanej w aulach multimedialnych A, B, C oraz salach wykładowych we wszystkich lokalizacjach APS
b. obsługę przenośnej aparatury medialnej(rzutniki, projektory, laptopy, mikrofony bezprzewodowe itp.) użytkowanej we wszystkich lokalizacjach APS
c. obsługę nośników mediów jak kamera, dyktafon, aparat fotograficzny, aparat cyfrowy
2. Przygotowanie aparatury audio-video do zajęć
3. Instruktaż i pomoc w obsłudze sprzętu pracownikom naukowo - dydaktycznym
4. Obsługę aparatury informatycznej związanej z prowadzeniem obsługi multimedialnej (w tym):
a. posługiwanie się programami do obróbki obrazu, wideo i dźwięku użytkowanymi w APS,
b. posługiwanie się programami pakietu Microsoft Office w wersji bieżącej użytkowanej w APS
c. posługiwanie się komputerem stacjonarnym i przenośnym w celu wykonania zadania obsługi medialnej w tym wykorzystanie narzędzi takich jak: WWW, e-mail
5. Obsługę techniczna imprez i uroczystości na terenie uczelni oraz zapewnienie nagłośnienia
6. Obsługę fotograficzna i filmowa (video)
7. Obsługę transmisji internetowych (audio-video)
8. Wypożyczanie aparatury przenośnej pracownikom APS - prowadzenie bieżącego rejestru, nadzór techniczny nad stanem zwracanego sprzętu
9. Przygotowywanie i opracowanie materiałów medialnych na potrzeby Akademii, także zleconych poprzez inne działy w miarę możliwości technicznych
10. Tworzenie prezentacji na zlecenie
11. Obsługę systemu zarządzania sprzętem medialnym Fibaro

Wynagrodzenie:
Zasadnicze 2 800,00 zł.
Premia 20%
dodatek stażowy- wg stażu pracy

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie CV w Dziale Kadr pok. 1117, bądź ich przesłanie do dnia 20 października 2017r. pod adresem: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40 lub na e-mail ksajnog@aps.edu.pl.

Kontakt: ksajnog@aps.edu.pl