Asystent dydaktycznyPoszukujemy osoby do pracy na stanowisku asystenta dydaktycznego dla studenta z niepełnosprawnością ruchową (poruszającego się na wózku) w zakresie pomocy przy pisaniu pracy magisterskiej dotyczącej traum. Pomoc jest wymagana przede wszystkim przy analizie statystycznej (konieczna znajomość programu SPSS) oraz wpisywaniu danych do programu. Student sprawnie posługuje się programem SPSS ale ze względu na swoją niepełnosprawność nie jest w stanie samodzielnie wykonywać tych zadań. Atutem pracy są elastyczne godziny zadań, większość to praca online.


Zgłoszenia prosimy kierować na adres: biuro.zon@swps.edu.pl (temat: ASYSTENT praca mgr). Zachęcamy do kontaktu, odpowiemy chętnie na wszelkie pytania.
Kontakt: biuro.zon@swps.edu.pl