asystent nauczycielaINFORMACJE O PRACODAWCY
Typ pracodawcy: INSTYTUCJONALNY
Krótka informacja o pracodawcy: Szkoła Podstawowa nr 26 w Warszawie
INFORMACJE O OFERCIE
Stanowisko: asystent nauczyciela
Miejsce Pracy: Szkoła Podstawowa nr 26 w Warszawie
Branża: Szkolenia/Edukacja
Opis zadań: Zatrudnimy (4osoby) do końca roku szkolnego w wymiarze 0,5 etatu (20 godzin tygodniowo). Zatrudnienie z Kodeksu Pracy.
Wymagania pracodawcy: Wymagane kwalifikacje: wykształcenie wyższe pedagogiczne.
Dodatkowe informacje:
Dodano: 2018-02-27 09:29:40
Dokumenty aplikacyjne: Prosimy o przesłanie:
   * CV
   * listu motywacyjnego
na adres mailowy:

sp26gospodarczy@wp.pl

Prosimy dopisać w mailu:
Prosimy o umieszczenie w aplikacji klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.97 roku, Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)".