Chcę dodać ogłoszenie jak to zrobić?
Należy przejść do formularza dostępnego z menu portalu „Dodaj ogłoszenie”. W formularzu należy wypełnić nazwę stanowiska oraz wybrać branże najbliższą ofercie. W treści ogłoszenia należy zawrzeć możliwie dokładny opis oferowanego stanowiska oraz dane kontaktowe. Dodatkowo należy podać adres email. Ogłoszenie zostanie opublikowane jak tylko zostanie zaakceptowane przez moderatora portalu.
do góry

Jestem studentem lub absolwentem APS. Jak założyć konto?
Konto w portalu mogą założyć jedynie osoby posiadający konto pocztowe APS, a więc pracownicy i studenci. Absolwenci powinni kontaktować się z biurem karier, które udostępnia konto tymczasowe do rejestracji w portalu. Konto rejestruje się przy użyciu formularza internetowego dostępnego po przyciskiem „Zarejestruj”. Rejestracja przebiega dwustopniowo:
  • Należy się zalogować do portalu używając danych konta pocztowego APS.
  • Po zalogowaniu trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy. Nie powinno się podawać jako emaila kontaktowego konta APS. Adres ten będzie używany do przypominania hasła i po ukończeniu uczelni nie będzie możliwości przywrócenia hasła.

Konto jest aktywne od razu po zakończonej rejestracji. Zarejestrowani użytkownicy otrzymują dostęp do ogłoszeń kierowanych jedynie do studentów i absolwentów APS.
do góry

Chcę dodawać więcej ogłoszeń. Jakie są korzyści z rejestracji jako pracodawca?
Pracodawca może dodawać rozszerzone ogłoszenia, a także zawęzić grupę odbiorców do studentów APS. Ogłoszenie dodawane przez pracodawcę nie są moderowane i są publikowane na portalu w momencie zatwierdzenia. Rejestracja konta jest bezpłatna. Konto jest aktywne po zatwierdzeniu przez administratora.
do góry

Moje ogłoszenie zostało dodane jednak nie jest widoczne na portalu. Dlaczego?
Prawdopodobnie nie zostało jeszcze zaakceptowane przez moderatora. Jeżeli nie pojawi się w ciągu jednego dnia prosimy o kontakt z biurem karier : praca@aps.edu.pl
do góry

Masz inne pytanie. Z kim się skontaktować?
We wszystkich sprawach dotyczących portalu prosimy o kontakt z biurem karier APS : praca@aps.edu.pl
do góry