MODUŁY  KOMPETENCYJNE

 

Wychowanie przedszkolne

Absolwent posiada również kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia zajęć na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego.

Terapia pedagogiczna

Absolwent posiada również kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia zajęć z rewalidacji indywidualnej oraz korekcyjno-wyrównawczych na stanowisku nauczyciela w przedszkolu, szkole, nauczyciela wspierającego w placówkach integracyjnych, pedagoga-terapeuty w poradniach, ośrodkach rehabilitacyjnych.

Pedagogika opiekuńcza i socjalna

Absolwent posiada również kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w placówkach pracy pozalekcyjnej na stanowisku nauczyciela w internacie, świetlicy, szkole, pedagoga szkolnego oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych z dnia 4.03.2005r. (Dz.U. z dnia 4.03.2005r.) opiekuna - wychowawcy w placówkach socjalno-wychowawczych.