PSYCHOLOGIA

 

STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE

 

 

Studia magisterskie jednolite 5-cio letnie - PSYCHOLOGIA

 

Psychologia Kształcenia i Wychowania

 

Specjalizacja ta obejmuje swoim zakresem przygotowanie do psychologicznej pracy z dziećmi i młodzieżą (psycholog szkolny, trener, terapeuta), jak i pracy szkoleniowej z osobami dorosłymi (trener umiejętności psychologicznych, coach, szkoleniowiec). Przygotowuje do pracy na stanowisku psychologa zajmującego się wspomaganiem rozwoju człowieka w trakcie całego życia, likwidowaniem barier i dysfunkcji w rozwoju, doradztwem i pomocą psychologiczną, szkoleniami.

Psychologia Zdrowia i Choroby

 

Przedmiotem studiów są psychospołeczne uwarunkowania zdrowia, psychologiczna pomoc ludziom cierpiącym somatycznie, z dolegliwościami neurologicznymi i psychicznymi, pomoc rodzinie i grupom ludzi w sytuacjach kryzysowych i sytuacjach przewlekłego stresu. Specjalizacja przygotowuje do pracy na stanowisku psychologa klinicznego, diagnosty, terapeuty we wszystkich obszarach funkcjonowania człowieka, zdrowiu i chorobie. Pacjentami / klientami psychologów klinicznych są dzieci, młodzież, osoby dorosłe oraz seniorzy.