SOCJOLOGIA

 

STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE

 

 

Studia licencjackie - SOCJOLOGIA

 

Socjologia kultury

Koncentruje się wokół zagadnień związanych z socjologią kultury obejmującej min. kulturę masową, dawne i nowe media, subkultury, gender studies, socjologię moralności i obyczaju. W bloku tym znajdują się również przedmioty z zakresu socjologii religii oraz problematyki ludzi starszych (socjologia III wieku).

Absolwenci tej specjalności mogą szukać zatrudnienia w instytucjach i organizacjach pozarządowych działających w sferze kultury i jej popularyzacji, w instytucja organizacji czasu wolnego, w instytucjach badawczych.

Socjologia  stosunków interpersonalnych, komunikacji
 i komunikacji międzykulturowej:

 

Specjalność ma przygotować do pracy w poradnictwie w sprawach interpersonalnych, rodzinnych i społecznych, a także na stanowiskach związanych z problemami komunikacji, a zwłaszcza komunikacji międzykulturowej. Absolwenci będą też mogli doradzać w sprawach personalnych i konfliktów interpersonalnych. Zajęcia na tej specjalności są rozszerzone o przedmioty psychologiczne i antropologiczne.