Wychowawca w Świetlicy Środowiskowej Dom Ojca Ignacego

Ogłoszenie Wychowawca w Świetlicy Środowiskowej Dom Ojca Ignacego

  • Praca

Oferujemy pracę od 1 września 2024 r. jako wychowawca w Świetlicy
Środowiskowej Dom Ojca Ignacego w Warszawie przy ul. ul. Sierakowskiego 6.
Poszukujemy osoby komunikatywnej, odpowiedzialnej i kreatywnej do pracy z grupą
dzieci ok. 10-12 osób. Praca w godzinach 10.30-18.30. Na początek 4300 brutto.
Wymagania zgodne z ustawami, na podstawie których funkcjonuje placówka
wsparcia dziennego
a) wykształcenie wyższe: – na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca
socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje
resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą LUB – na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie
psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z
zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, LUB – na dowolnym kierunku oraz przygotowanie pedagogiczne uprawniające do
wykonywania zawodu nauczyciela, LUB
b) co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i udokumentuje co
najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest
jej ograniczona ani zawieszona; wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku
gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego; nie była
skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe; nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw
na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym, a także w Krajowym Rejestrze
Karnym...
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie:
• CV na email : domojca@loretanki.pl
• wypełnionej i podpisanej oraz przesłanie skanem na email : ZGODA I OGÓLNE
OŚWIADCZENIE REKRUTACYJNE
Informuje, że skontaktuje się tylko z wybranymi osobami.

Z wyrazami szacunku
(s. Nikola) Sylwia Stoń
Dyrektor Świetlicy Środowiskowej Dom Ojca Ignacego
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej
ul. ul. Sierakowskiego 6; 03-716 Warszawa
tel. 504647275 Email: domojca@loretanki.pl , https://swietlica.siostryloretanki.pl/

Ogłoszenie Wychowawca w Świetlicy Środowiskowej Dom Ojca Ignacego

Udostępnij: