Zapisy do IV edycji bezpłatnego, edukacyjnego projektu Helping Hand

Fundacji Rozwoju Kwalifikacji Stella Virium zaprasza do o zapisów do IV edycji bezpłatnego, edukacyjnego projektu Helping Hand prowadzonego przez pracowników jednej z wiodących międzynarodowych firm- State Street, którzy jako wolontariusze podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami projektu

Czwartą, specjalną edycję, Helping Hand kierujemy do osób z niepełnosprawnościami, którym stan zdrowia pozwala na wykonywanie pracy umysłowej, wymagającej komunikacji zespołowej oraz zdalnej. Zapraszamy osoby pragnące zdobyć nowe kompetencje z zakresu poszukiwania pracy, komunikacji biznesowej, umiejętności miękkich pożądanych na rynku pracy oraz zaznajomić się ze specyfiką pracy w międzynarodowych korporacjach, które na co dzień stosują i wdrażają politykę włączania i różnorodności wobec osób ze specjalnymi potrzebami.

 

Harmonogram Helping Hand - edycja IV:

Działania projektowe będą realizowane online:
Moduł szkoleniowy: 10-21 czerwca 2024
Pozostałe działania wspierające tj:

 • mentoring;
 • coaching;
 • konwersacje z Business English

odbędą się w okresie lipiec-październik 2024.

 

W ramach projektu oferujemy:

 • szkolenia w czasie rzeczywistym, on-line w j. angielskim (ok. 5h dziennie)
 • indywidualne konwersacje z Business English
 • indywidualne spotkania z mentorem/coachem
 • trening rozmowy rekrutacyjnej (tzw. mock interview)
 • możliwość poszerzenia sieci kontaktów społecznych i zawodowych
 • certyfikat potwierdzający uzyskane kompetencje

Projekt przewiduje szkolenia m.in. z kompetencji biznesowych m.in. jak: komunikacja biznesowa, zarządzenie czasem, praca w zróżnicowanych zespołach, prawo pracy dla osób z niepełnosprawnościami, spojrzenie na sektor BPO/SSC od środka, wsparcie w przygotowaniu CV.

 

Czego wymagamy od kandydatów:

 • Znajomości j. angielskiego w stopniu co najmniej komunikatywnym
 • Znajomości MS Office w stopniu co najmniej podstawowym
 • Silnej motywacji do zmiany swojej sytuacji zawodowej
 • Dyspozycyjności do udziału w co najmniej 80% szkoleń przewidzianych w programie.

 

Zapisy

Rekrutacja do projektu trwa do 20 maja 2024
Zapisy na stronie https://stellavirium.org/helping-hand-iv
poprzez zakładkę APLIKUJ
(ilość miejsc ograniczona)

 

 

**********************************

 

Fundacja Stella Virium (Gwiazda Możliwości) powstała w 2013 roku w Krakowie i od 10 lat propaguje ideę uczenia się przez całe życie każdej osoby dorosłej. We współpracy z pracodawcami – międzynarodowymi firmami, dążymy do wyrównywania szans na rynku pracy osób w trudniejszym położeniu poprzez podnoszenie ich kompetencji, przygotowywanie do procesów rekrutacyjnych, ale również przez podnoszenie samooceny i poczucia własnej wartości. Osobom zagrożonym wykluczeniem zawodowym z różnych przyczyn, oferujemy m.in. bezpłatne szkolenia realizowane przez praktyków rynku pracy, konwersacje językowe oraz indywidualne wsparcie mentoringowe i coachingowe. Dotychczas z naszego wsparcia skorzystało ponad 800 osób, z których ok. 60% faktycznie podjęło zatrudnienie

Udostępnij:

Aktualności